Įgyvendinamas projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Alsotana“

UAB „Alsotana“ nuo 2023 m. liepos 31 d. iki 2025 m. liepos 31 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Alsotana“ (Projekto Nr. 02-011-K-0133) bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą.

Projektas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau - AEI) dalies didinimo galutiniame įmonės energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Numatomas rezultatas: įrengta 100 kW galios saulės elektrinė, kuri per metus sugeneruos 99,99 MWh elektros energijos.

Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą/ taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Elektros energijos išlaidų ženklus padidėjimas tiesiogiai veikia produkcijos savikainos padidėjimą. O galutinės produkcijos kainos didinimas yra labai jautrus dalykas ir konkurencinė aplinka neleidžia atitinkamai padidinti produkcijos kainos. UAB „Alsotana“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Taip pat įmonė siekia būti socialiai atsakinga ir vykdyti draugišką aplinkai veiklą.


Bendra projekto vertė
78.500,00 Eur, iš jų ES finansavimas 45.301,00 Eur.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt